۵ اسفند

تجلیل از سفیران صلح و سازش

مراسم تجلیل از سفیران صلح و سازش کشور با حضور مدیر کل صلح و سازش کشور دکتر احمدی و پرچمدار صلح حاج عباس عربی و تجلیل از دکتر شجاع حیدری بعنوان سفیر صلح و دوستی و با حضور سفیران صلح و دوستی استان ها در استان خوزستان مورخه۱۶بهمن ماه ۹۹

ادامه مطلب