مشاور ویژه هماهنگی امور شهرستانها و نظارت بر برنامه های جبهه سوم انقلاب اسلامی خوزستان
۱۱ مرداد

انتصاب دکتر حیدری به عنوان مشاور ویژه هماهنگی امور شهرستانها و نظارت بر برنامه های جبهه سوم انقلاب اسلامی خوزستان

به موجب این حکم دکتر شجاع حیدری بعنوان مشاور ویژه هماهنگی امور شهرستانها و نظارت بر برنامه های جبهه سوم انقلاب اسلامی خوزستان منصوب گردید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.